T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / SİNCAN - BAŞKENT OSB MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Kayıtta istenen Belgeler

Okulumuza Kayıt İçin İstenen Belgeler

Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

Öğrenim Belgesi (Diploma veya Tastikname) aslı ve fotokopisi

Resmi kurumlardan alınmış sağlık raporu (Çalışacağı Meslek Dalı Belirtilecek)

Fotoğraf (4 adet)

İKAMETGAH BELGESİ

SGK’dan bakılmakla yükümlü / değil yazısı

Posta Pulu (15 adet-1 TL´lik)

Yayın: 09.06.2017 - Güncelleme: 12.06.2017 09:16 - Görüntülenme: 1517